Αξιοποίηση των κινήτρων των αναπτυξιακών νόμων

Η REMACO έχει υποστηρίξει αποτελεσματικά δεκάδες επιχειρήσεων στην υπαγωγή των επενδύσεών τους στις ευεργετικές διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων (1892/90, 2601/98, 3299/04) καθώς επίσης και σε επιχειρησιακά προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα.

Η REMACO παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει:

  • Υποστήριξη του πελάτη στη διερεύνηση όλων των εναλλακτικών λύσεων επιχορήγησης και επιλογή της βέλτιστης η οποία θα υποστηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής χρηματοδότησης της επένδυσης
  • Κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου και σύνταξη του συνολικού φακέλου που θα κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές αξιολόγησης
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επένδυσης από τις αρμόδιες αρχές
  • Την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά τη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης για τη διασφάλιση των εκταμιεύσεων των επιχορηγήσεων