Εξεύρεση Ιδιωτικών Κεφαλαίων

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων που πολύ συχνά δεν χρηματοδοτούνται από Εθνικούς ή / και Κοινοτικούς Πόρους.

Η REMACO, μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά ιδιωτικές επιχειρήσεις μικρομεσαίου χαρακτήρα:

  • Στην διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα απευθυνθεί προς υποψήφιους επενδυτές
  • Στην αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης
  • Στη διαμεσολάβηση μεταξύ της εταιρείας και ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών όπως business angels, venture capitals, θερμοκοιτίδες και επενδυτικές τράπεζες
  • Στην υποστήριξη των διαπραγματεύσεων με τους δυνητικούς επενδυτές ώστε να διασφαλιστούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι συνεργασίας για την επιχείρηση

Στην υποστήριξη της υλοποίησης της συνεργασίας και την τακτική παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και την εξαγωγή τακτικών αναφορών προς τους επενδυτές.