Μέσα στο νέο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και του υψηλού ανταγωνισμού, οι συνεργασίες αποτελούν μία από τις κύριες στρατηγικές επιλογές ώστε οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η REMACO μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά επιχειρήσεις και οργανισμούς στην αναζήτηση και αξιολόγηση υποψήφιων συνεργατών καθώς επίσης και στη διαμόρφωση συγκεκριμένου σχεδίου αξιοποίησης των συνεργιών που δημιουργούνται από τις επιχειρηματικές συνεργασίες.