Πολιτικη Προστασιας Δεδομενων

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με ανώνυμο τρόπο και μόνο στις περιπτώσεις των δεσμών "Εγγραφή" ή "Επικοινωνία" ("Subscribe" ή "Contact") ο χρήστης καλείται -εφόσον θέλει- να παράσχει πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά του στοιχεία και δεδομένα (π.χ. e-mail)

Η REMACO AE σε κάθε περίπτωση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες του ιστοτόπου της. Κατά την επίσκεψη στον ιστοτόπο της REMACO AE είναι ενδεχόμενο να συλλεχθούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως για παράδειγμα τα domains από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις. Όλα όμως τα στοιχεία που πιθανόν να συλλέγονται παραμένουν μη προσωποπαγή και δεν μπορεί να προσδιορισθεί από αυτά η ταυτότητα του χρήστη που επισκέπτεται το συγκεκριμένο ιστοτόπο.