Νικόλαος Παπαδάτος

Σύμβουλος Διοίκησης της REMACO A.E. (Διευθύνων Σύμβουλος κατά την περίοδο 2006 -2013, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κατά την περίοδο 2013 - 2016). Διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά ή Επενδυτικά Ταμεία ή άλλες πηγές χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολύ καλή γνώση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Αναδιοργάνωσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και σε σχεδιασμό και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων προς υλοποίηση στο πλαίσιο καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων.

Παράλληλα, ο κος Παπαδάτος έχει εμπεριστατωμένη γνώση των συνθηκών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και των προβλημάτων, αναγκών αλλά και περιορισμών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Ο κος Παπαδάτος είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών (1992), με εξειδίκευση στους θεσμούς, πολιτικές & λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διπλωματούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1982).


(npapadatos at remaco.gr)

email

Επιστροφή