Γιώργος Μαρίνος

Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Γιώργος Μαρίνος από το 2003 ασχολείται με την ανάλυση, σχεδίαση και παρακολούθηση των έργων Δημοσίου Τομέα στο τομέα της Πληροφορικής.

Έχει σημαντική εμπειρία στην καταγραφή απαιτήσεων και σχεδιασμό προδιαγραφών σε σύνθετα περιβάλλοντα λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και στις διαδικασίες μεταφοράς εφαρμογών και μετάπτωσης δεδομένων από υπάρχοντα σε νέα πληροφοριακά συστήματα.

(gmarinos at remaco.gr)

email

Επιστροφή