Θανάσης Κεφαλάς

Μέλος ΔΣ και Υπεύθυνος Τομέα Σχεδιασμού και Εφαρμογής Αναπτυξιακής Πολιτικής στην REMACO A.E. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Σχεδιασμού και αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων, και Σχεδιασμού & Εφαρμογής Αναπτυξιακής Πολιτικής.

Υπήρξε στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος Ανασυγκρότησης Φθινουσών Βιομηχανικών Περιοχών της χώρας, του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινοτικών Προγραμμάτων, και επικεφαλής της Γραμματείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Βιομηχανίας, καθώς και μέλος Επιτροπών Παρακολούθησης άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ.

Από το 2002 είναι στέλεχος εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων με σημαντική εμπειρία σε έργα διαχείρισης και αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Θ. Κεφαλάς έχει πτυχίο Οικονομικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο Gorky του Χαρκόβου Ουκρανίας και μεταπτυχιακό τίτλο οικονομικών επιστημών από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

(akefalas at remaco.gr)

email

Επιστροφή