Αγγελική Καρέτσου

Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα Παρακολούθησης υλοποίησης και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και σε θέματα Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση σημαντικού αριθμού τεχνικών μελετών που αφορούσαν κύρια στην κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.

Είναι Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ 1990), με επιμόρφωση σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Διοίκησης Παραγωγής, Πληροφοριακών Εφαρμογών, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Είναι μέλος του ΤΕΕ.

(akaretsou at remaco.gr)

email

Επιστροφή