Σαράντης Χουζούρης

Ο Σαράντης  Χουζούρης από το 2003 είναι στέλεχος εταιρειών Συμβούλων Επιχειρήσεων με σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε επίπεδο Υπευθύνου Έργων. Επιπρόσθετα, έχει εξειδίκευση την υλοποίηση έργων σχετικά με Αναδιοργάνωση φορέων, εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών καθώς και κατάρτιση Στρατηγικών – Επιχειρησιακών Σχεδίων.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στα Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

(shouzouris at remaco.gr)

email

Επιστροφή