Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

Σε διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης από 5/7/2017 βρίσκεται η Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος».
Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του α' κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Στον β' κύκλο οι ωφελούμενοι διευρύνονται καθώς εκτός από αυτοαπασχολούμενους και ανέργους θα μπορούν να συμμετάσχουν και μισθωτοί πτυχιούχοι. 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Άνεργοι, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο

Είδη Επενδυτικών Σχεδίων

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα της Αναλυτικής Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός & Ένταση Ενίσχυσης

5.000€ έως 25.000€. Στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων/ωφελούμενων, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως και 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελούμενων έως και 50.000€.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης

Περίοδος υποβολών

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται σε 3 διαφορετικές περιόδους ως εξής:

  • 1η από 5.7.2017 έως 9.8.2017 (έχει ολοκληρωθεί)
  • 2η από 6.9.2017 έως 11.10.2017 (έχει ολοκληρωθεί)
  • 3η από 8.11.2017 έως 13.12.2017

 

Κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα

για περισσότερες πληροφορίες

Φόρμα Επικοινωνίας

Τα προσωπικά σας στοιχεία

Το μήνυμά σας